Om ungehuset

Indmeldelse i Ungehuset

Det er gratis at blive medlem af Ungehuset. Du bliver indmeldt i Ungehuset ved at udfylde en blanket i klubben, og du får ligeledes mulighed for at bruge alle Ungehusets faciliteter, hvis  du er tilmeldt et hold.   

Download blanket

Holdtilmelding

Følg med på Facebook eller klik på ONLINE TILMELDINGER forsiden af vores hjemmeside for at se alle
hverdagshold, events, kurser, rejser m.v.  

Følg også med på Instagram og Snapchat (vug-uh) for at være opdateret på det nyeste indhold.

Brugerbetaling

Som udgangspunkt er alle hold og events gratis at deltage på. Ved nogle aktiviteter eller events kan der dog nogen gange forekomme brugerbetaling. Det kan være rejseaktiviteter som skiture eller udlandsture eller forplejning til et event. Der kan også være særlige events, hvor der fx opkræves entré.


Når det drejer sig om en aktivitet eller en event eller rejse, der koster penge er du først tilmeldt, når der er betalt og tilmeldingen er herefter bindende, og pengene refunderes ikke!

Forsikringer

Ulykkesforsikring

Ungehuset har ikke en ulykkesforsikring, og medlemmer/deltagere er derfor ikke dækket i forbindelse med vores aktiviteter. I skal derfor selv have en dækkende forsikring.

Aktiviteter med særlig risici, som f.eks. BMX, kampsport, klatring kræver ofte en ekstra forsikring. Det er jeres eget ansvar, at dette er i orden før I deltager i Ungehusets forskellige aktiviteter.

Rejseforsikring

I forbindelse med alle rejseaktiviteter skal I selv skaffe de nødvendige rejseforsikringer. Vi informere hvis det i enkelte tilfælde er anderledes.

Særligt ved EU-rejser

Ved rejser indenfor EU’s grænser gælder det blå og gule sygesikringsbevis. Vær opmærksom på, at de ikke dækker hjemtransport, så der skal evt. tegnes særskilt forsikring.

I Ungehuset kan vi som regel tegne en gruppeforsikring, men du/I er selv ansvarlig for at tjekke, at forsikringsforholdene er i orden.

Afbudsforsikring gennem Ungehuset

I forbindelse med de rejseaktiviteter, hvor vi benytter en ekstern rejsearrangør til fly og hotel, har du mulighed for at tegne en afbudsforsikring gennem os. Vi arrangerer dog oftest selv vores rejser, og så er det ikke muligt at tegne en afbudsforsikring.

Ændring af den offentlige rejsesygesikring under ferie:

Pr. 1. januar 2008 blev reglerne for den offentlige rejsesygesikring under ferie ændret. De nye regler gælder f.eks. når børn og unge deltager på studieture, rejser eller lignende. Ændringerne går i store træk ud på følgende:

1. At man kun er sikret sygdomsbehandling for akut sygdom/tilskadekomst og hospitalsophold i følgende EU og EØS landene:

Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

2. At ekstra udgifter til hjemtransport kun er dækket i Norden, så ved hjemtransport fra alle andre lande, skal der være tegnet en selvstændig rejseforsikring der inkluderer hjemtransport.