Ungeinvolvering og demokrati

En af de vigtigste mål for Ungehuset er, at unge har indflydelse på det der sker i huset!

Vi har en ungebestyrelse/et ungeråd for dem af jer, der er interesseret i løbende at være med til at bestemme. Men hvis du ”bare” vil være med til at arrangere events el.lig en gang imellem, er du også ALTID velkommen til det! Det eneste du skal starte med at gøre er at tage fat i en voksen, så skal du nok få lov til at være med!

Se også Ungepuljen, hvor du kan søge penge til arrangementer og ting.

 

UngepuljenHar du en ide til et arrangement eller en ting, som kunne være fed at have i Ungehuset, så kan du søge penge hos Ungepuljen – der er sat 50.000 kr. af til formålet. Kontakt